wiki image

MaaS wiki

Wiki with information about MaaS topics.

Learn More

results image

Results

Results from the project

More info

about image

About ReiseNavet

ReiseNavet is a Norwegian research project…

Learn More

News from the project

ReiseNavet samarbeider med MaaS-Peer

Prosjektet ReiseNavet samarbeider med MaaS-Peer. Deltakere i MaaS-Peer er ITS-Noray, Ruter, Nivel, Entur, FourC, SINTEF, Bouvet og Strandli consulting. MaaS-Peer er et av skeks læringsnettverk på datadeling i Open Data Institute og Microsoft’s Open Data Campain.

ReiseNavet på Nordic Edge

Prosjektet ReiseNavet er med på Nordic Edge Expo Digital 2020 som finned sted 21.-25. september 2020, hvor vi er en del av SINTEFs digitale utstilling.

More news