less than 1 minute read

Prosjektet ReiseNavet er med på Nordic Edge Expo Digital 2020 som finned sted 21.-25. september 2020, hvor vi er en del av SINTEFs digitale utstilling.

Du som er konferansedeltaker kan møte oss på Nordic Edge -> Virtual Exhibition -> Exhibitors -> SINTEF -> Meeting Hub, eller finne informasjon om prosjektet under “Media material” på SINTEFs utstilling.