less than 1 minute read

Prosjektet ReiseNavet samarbeider med MaaS-Peer. Deltakere i MaaS-Peer er ITS-Noray, Ruter, Nivel, Entur, FourC, SINTEF, Bouvet og Strandli consulting. MaaS-Peer er et av skeks læringsnettverk på datadeling i Open Data Institute og Microsoft’s Open Data Campain.

Hensikten er å dele kunnskap og erfaringer med datadeling på tvers av domener.