Velkommen til ReiseNavet!

less than 1 minute read

Forskningsprosjektet ReiseNavet er nå i gang og fremover kan du følge prosjektet på disse sidene.

Her finner du foreløpig litt informasjon om prosjektet, og etter hvert vil vi legge ut informasjon om resultater fra prosjektet og mer informasjon om Mobility as a Service (MaaS) generelt.